VTT

Tuotanto 2010
 
Tuotanto 2010

Yritykset

Tutkijat

Tapahtumia

Julkaisuja

Kursseja

Media

TKK

OY

TTY

JYYritykset

Tuotanto 2010 -projekti on TEKES-rahoitteinen tutkimusprojekti, jota rahoittavat ja ohjaavat seuraavat yritykset:

  • Myllykoski
  • Stora Enso
  • IBM
  • Metso
  • Jyväskylän teknologiakeskus
Projektikonsortio on avoin uusille jäsenille.

Projekti antaa loppukäyttäjille tietoa ja ideoita uusista liiketoimintamalleista ja uuden teknologian hyödyntämisestä.

Palveluntarjoajille projekti antaa ideoita uusista liiketoimintamahdollisuuksista, keskusteluyhteyden loppukäyttäjiin ja verkottumismahdollisuuksia.

Sivuston ylläpitäjä: Toni.Ollikainen@vtt.fi