VTT

Tuotanto 2010
 

Tuotanto 2010

Yritykset

Tutkijat

Tapahtumia

Julkaisuja

Kursseja

Media

TKK

OY

TTY

JY

 

Lisätietoa:
Jean-Peter Ylén
Peter.Ylen@vtt.fi 
+358 20 722 6245

Prosessiteollisuuden käyttö- ja kunnossapitotoiminta on murroksessa. Yritykset ovat mukana maailmanlaajuisessa kilpailussa, mikä vaatii tuotannolta ketteryyttä ja tosiaikaista linkitystä liiketoimintaympäristöön.

Käyttö- ja kunnossapitotoiminta verkottuu: toimintoja ulkoistetaan ja ostetaan palveluina. Tämä luo uusia tehtävänkuvia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uudet toimintamallit asettavat haasteita järjestelmille esim. kokemusperäisen tietämyksen hallinnan näkökulmasta.

Tuotanto 2010 -projekti tutkii prosessiteollisuuden käyttö- ja kunnossapito-organisaatioiden ja -järjestelmien kehitystä. Projekti luo uutta keskustelukulttuuria, verkottaa tutkimusta, järjestää tutkimusseminaareja ja yrityskohtaisia keskustelutilaisuuksia.

Projekti tuottaa julkaisuja, käytännönläheisiä ohjeita informaatiojärjestelmien suunnittelemiseksi ja demonstraatioita uusista tiedonkäsittelymenetelmistä ja standardeista.

Tutkimuksen tuottamien ajatusten viemiseksi käytäntöön käynnistetään erillisiä yrityshankkeita yritysosapuolten kesken.

Production 2010 in English

Sivuston ylläpitäjä: Toni.Ollikainen@vtt.fi